Sunday, 15 May 2011

Who is Storyteller?

Croatian:

Tko je Pripovjedač?

Dajući ovom blogu i mom on-line dućanu naziv, odabrala sam ime bez previše razmišljanja o njegovom značenju. Pripovjedač. Činilo mi se cool. Priznajem, priče su oduvijek činile bitan dio mog djetinjstva. Kasnije, postale su čak i moj stvaralački credo i deviza. Nije bitno da li je uradak tehnički savršen (iako mora zadovoljavati kriterije umješnosti). Bitniji dio je onaj koji priča priču. Ako fotografija, ilustracija, interpretacija glazbenog djela ne pričaju priču, onda nemaju smisla, niti, po mom mišljnju, dopiru do onog nježnog i osjetljivog dijela duše...

Ponekad su nam najočitije činjenice upravo one najskrivenije. I vrlo često ih otkrivamo nakon mnogo pitanja i dugih potraga...

Svoje lijepo djetinjstvo vežem uz figuru koja ga je svojim pričama oblikovala i učinila magičnim. Uz Pripovjedača. Uz mog djeda.

I tako, vraćajući se jučer sa seminara iz poduzetništva, kojeg sam odlučila pohađati, upitala sam se početno i najvažnije poduzetničko pitanje: koju vrijednost nudi moj proizvod? U ovom slučaju moje ilustracije i fotografije..Ne rješavaju nikakav problem, koji muči velik broj ljudi, a  što je isto tako bitan dio poduzetničkog procesa i formiranja proizvoda, kako smo jučer na seminaru saznali...

I odjednom shvatim: nude priču, bajku, maštu, čaroliju, sjećanje na djetinjstvo, kad smo vjerovali u magiju i kad su čuda bila moguća. To sve, za mene ne bi bilo moguće bez Pripovjedača, brižnog čuvara bajki i snova, čarobnjaka i zaštitnika, koji još dugo nakon što je otišao iz mog života i dalje vjerno vrši svoju dužnost. Mislim da nikad neće niti prestati.

I zato, deda, ova je za tebe!  :)English:

Giving the name to this blog and my on-line shop, I chose the title without too much thinking about it's meaning. The Storyteller. It seemed cool.

I admit, stories have always been essential part of my childhood. Later, they even became my creative motto. It doesn't matter weather your art is technically perfect (although it has to meet certain criteria of skillfulness). More important part is the one which tells the story. If a photograph, an illustration or an interpretation of a piece of music doesn't tell the story, then they make no sense, nor they reach that frail, delicate part of the soul.

Sometimes, the most obvious facts are exactley the most hidden ones and we discover them after many questions and long-term quests.

My beautiful childhood has always been closely related to the figure whose stories shaped a great deal of it and made it magical. To Storyteller. My grandfather.

So, coming back yesterday from enterpreneurship seminar I decided to attend,  I asked myself first and the most important enterpreneurial question: what value proposition my product offers? In this case, my products are my photos and illustrations. They don't solve the problem the large number of people has, which is also the essential part of enterpreneurial process and creation of the product, as we were told yesterday...

And suddenly, I realised: they offer a story, a fairytale, fantasy,   memories of childhood, when we belived in magic and when all the miracles seemed possible. All that, for me, couldn't be possible without Storyteller, caring keeper of fairytales and dreams. A magician and a guardian, who, long after he left my life, continues to faithfully perform his duty. And I don't think he'll ever stop.

So, this one is for you, grandpa!


No comments:

Post a Comment